رعایت قوانین چت الزمامی میباشد:

1-هرگونه بحث سیاسی توهین به ادیان و مقدسات آشفته کردن افکارعمومی کاملا ممنوع میباشد.

2- ارسال تبلیغات از سایت ها و وبلاگ های دیگر به هر عنوان کاملا ممنوع میباشد

3- هرگونه بحث در مورد مسائل جنسی و خلاف شرع اسلامی کاملا ممنوع میباشد

4- ارسال مداوم شکلک باعث کندی چت روم می شود و ممنوع می باشد

5-هرگونه جوک و لطیفه های توهین امیز و قومیتی کاملا ممنوع میباشد